НАВИГАЦИЯ
ОПЛАТА KASPI PAY
Подписаться на уведомления! Бесплатная информационная рассылка. Подпишись и будь в курсе всех событий!

 

 
Магазин: Корзина
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
Публикация материалов публикаций, семинаров, конкурсов, мастер-классов
Новостная рассылка!
Мы в соцсетях!
 

You are welcome to translate our site into any language! Just chose the language below!

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ "ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ"

 

ОҚУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА

"ЖАС ТАЛАНТТАР"

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

"ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ"

қатысу құны 1000 теңге (130 руб)

стоимость участия 1000 тенге (130 руб) 

1. "Жас таланттар"тақырыптық Олимпиадасына қатысуға мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы 4 жастан 18 жасқа дейінгі балалар орыс және қазақ тілдерінде шақырылады.
2. Олимпиада жаңартылған білім беру жағдайында мектеп жасына дейінгі балалар мен оқушылардың білім сапасын тәуелсіз диагностикалаудың жаңа нысаны ретінде пайдалы және қызықты болады және әртүрлі негізгі білім беру салалары бойынша өткізіледі.
3. Олимпиадаға қатысу құны-бір пән бойынша бір Олимпиадада бір мектеп жасына дейінгі бала немесе оқушы үшін 1000 теңге немесе 130 рубль.
4. Олимпиаданы өткізу мерзімі: тұрақты.
5. Олимпиада нәтижелерін "қатысушылардың алдын-ала тізімінен" көруге болады"
6. Мектеп жасына дейінгі балалар мен мектеп оқушылары - Олимпиаданың жеңімпаздары мен қатысушылары белсенді қатысқаны үшін тиісті дәрежедегі дипломдармен немесе сертификаттармен марапатталады.
7. Жеңімпаздар мен қатысушыларды дайындағаны үшін мұғалімдерге, тәрбиешілерге дипломдар тегін беріледі.
8. Осы Олимпиадада алынған дипломдар, "Даму" МООО лицензиясымен расталған республикалық мәртебеге ие (мемлекеттік тіркеу туралы куәлік - 02.07.2016 ж. серия 0101№ 0034031).)


1. К участию в тематической олимпиаде "Юные таланты"приглашаются дети дошкольного и школьного возраста от 4 до 18 лет на русском и казахском языках.
2. Олимпиада станет полезной и интересной в качестве новой формы независимой диагностики качества образования дошкольников и школьников в условиях обновлённого образования и проводится по различным основным образовательным областям.
3. Стоимость участия в олимпиаде - 1000 тенге или 130 рублей за одного дошкольника или школьника в одной олимпиаде по одному предмету. 
4. Сроки проведения олимпиады: постоянно. 
5. Результаты олимпиады можно увидеть в "Предварительном списке учасников"
6. Дошкольники и школьники - победители и участники олимпиады награждаются Дипломами соответствующих степеней или Сертификатами за активное участие.
7. Дипломы педагогам, воспитателям за подготовку призёров и участников выдаются бесплатно.
8. Дипломы, полученные в данной олимпиаде, имеют Республиканский статус, подтверждённый лицензией МИОЦ "Развитие" (Свидетельство о государственной регистрации -  серия 0101№ 0034031 от 02.07.2016 г.)

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЛИМПИАДАМ

"ПОДАТЬ ЗАЯВКУ"

"ӨТІНІШ БЕРУ"

"Жас таланттар" республикалық олимпиадасына қатысуға арналған нұсқаулық

(бұл нұсқаулық мектеп оқушыларына арналған барлық олимпиадаларға ортақ)

Инструкция для участия в Республиканской олимпиаде "Юные таланты"

(данная инструкция является общей ко всем олимпиадам для школьников)


1. Оқушыларға тапсырмаларды басып шығарыңыз және таратыңыз.
Олимпиада тапсырмаларын шешуге ұсынылатын уақыт - 15-20 минут
Олимпиаданың тапсырмаларында бір ғана дұрыс жауап бар.
2. Оқушылар жауап парақтарын толтырғаннан кейін, өтініш беріңіз және өтініш ішінде оқушылардың жауаптарын жазыңыз. Мысалы: 1а, 2Б және т. б.
3. Төлем түбіртегін (бір қатысушыға 1000 теңге) электрондық поштаға жіберіңіз moi.rasvitie@mail.ru немесе WhatsApp +77055292025. Түбіртектің төменгі жағында Мұғалімнің аты-жөні мен қатысушының аты-жөніне қол қоюды ұмытпаңыз.
3. Өтінішке және алынған түбіртекке жауап ретінде Сізге 1-5 күн ішінде марапаттау критерийлеріне сәйкес Диплом немесе Сертификат жіберіледі.


 

1. Распечатайте и раздайте учащимся задания. 

Рекомендуемое время на решение заданий олимпиады – 15-20 минут

Задания олимпиады имеют только один правильный вариант ответа.

2. После заполнения учащимися листов ответов, подайте заявку и внутри заявки напишите ответы учащихся. Например: 1а, 2б и.т.д.

3. Отправьте квитанцию оплаты (1000 тенге за одного участника) на электронную почту moi.rasvitie@mail.ru   или на WhatsApp  +77055292025. Обязательно подпишите внизу квитанции ФИО учителя и ФИО участника.

3. В ответ на заявку и полученную квитанцию, вам будет выслан Диплом или Сертификат, согласно критериям награждения, в течении 1-5 дней.


Бағалау критерийлері:

 1. Әрбір дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады.
 2. Әрбір қате жауап 0 баллмен бағаланады.
 3. Олимпиаданың барлық тапсырмаларының ең жоғары балы-15.

Критерии оценивания:

 1. Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.
 2. Каждый неправильный ответ оценивается в 0 баллов.
 3. Максимальный балл всех заданий олимпиады – 15.

  Марапаттау критерийлері:

  1 дәрежелі Диплом-13-15 балл

  2 дәрежелі Диплом-10-12 балл

  3 дәрежелі Диплом-7-9 балл

  Қатысқаны үшін Сертификат-1-6 балл

Критерии награждения:

Диплом 1 степени – 13-15 баллов

Диплом 2 степени – 10-12 баллов

Диплом 3 степени – 7-9 баллов

Сертификат за участие – 1-6 баллов


Назар аударыңыз:

 1. Оқушылардың ой-өрісін кеңейту және Олимпиада тапсырмаларын шешуге деген қызығушылығын арттыру мақсатында олимпиадалардың кейбір тапсырмалары тиісті пән бойынша мектеп бағдарламасынан тыс шығуы мүмкін.
 2. Тақырыптық олимпиадаларда көрсетілген оқушылардың жасы (сыныбы) ұсынымдық сипатта болады.

Обратите внимание:

 1. В целях расширения кругозора учащихся и повышения интереса к решению заданий олимпиады, некоторые задания олимпиад могут выходить за пределы школьной программы по соответствующему предмету.
 2. Указанный  в  тематических  олимпиадах   возраст (класс)  учащихся  носит рекомендательный характер. 
ОЛИМПИАДА "ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ (на русском языке) СКАЧАТЬ
"АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ" (класс предшкольной подготовки, 1 класс) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"АТМОСФЕРА" (7 - 11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"БАСКЕТБОЛ: ПРАВИЛА И ИСТОРИЯ ИГРЫ" (5-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ВЕЛИКИЕ МОРЕПЛАВАТЕЛИ  И ИХ ОТКРЫТИЯ" (5-9 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ВЕСЁЛЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ" (3-6 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ" (5-11 классы) область: математика СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ГОСУДАРСТВА И ИХ СТОЛИЦЫ" (5-11 классы( область: география) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ГОСУДАРСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА" (7-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ" (7-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ДВАЖДЫ ДВА" (3-4 классы) область: математика СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЗНАТОК КОНСТИТУЦИИ"  (8-11 классы) область: право СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЗНАТОК ПРАВА" (9-11 классы) область: право СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ИСТОРИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО РАЗВИТИЕ" (9-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ" (8-11 классы) область: химия СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"К ВЕРШИНАМ МАТЕМАТИКИ" (3-4 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"КАЗАХСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ" (3-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"КЛАССИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЦИТАТАХ" (9-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЛИТОСФЕРА" (7-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"МОЙ КАЗАХСТАН" (2-5 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"НУР-СУЛТАН - СТОЛИЦА НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА (7-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК" (класс предшкольной подготовки, 1-2 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ПО ТРОПИНКАМ МАТЕМАТИКИ" (1-2 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ" (5-9 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНИЙ РИМ" (5-9 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАЗАХСТАНУ" (5-9 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА" (5-9 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"СИНОНИМЫ. АНТОНИМЫ, ОМОНИМЫ" (3-6 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА" (7-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ: ПРАВИЛА И ИСТОРИЯ ИГРЫ" (5-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"УСТРОЙСТВО ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА" (5-9 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ФУТБОЛ: ПРАВИЛА И ИСТОРИЯ ИГРЫ" (5-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЧИНГИС-ХАН - ВЕЛИКИЙ ХАН МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ" (6-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЭРУДИТ: ИСКУССТВО" (3-7 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЭРУДИТ: КОСМОС" (3-5 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЭРУДИТ: ЛИТЕРАТУРА (2-4 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЭРУДИТ: ПРИРОДА" (3-5 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЭРУДИТ: СПОРТ" (3-5 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЮРТА - ЖИЛИЩЕ КОЧЕВНИКОВ" (4-11 классы) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
Творческая выставка (4-7 лет) (изобразительное искусство) СКАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ
"ЖАС ТАЛАНТТАР " олимпиадасы (қазақ тілінде) СКАЧАТЬ
"Қауіпсіздік әліппесі" (мектепалды даярлық сыныбы, 1 сынып) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Сауат ашу" (1 сынып) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"АТМОСФЕРА" (7 - 11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"БАСКЕТБОЛ: ойын ережесі мен тарихы" (5-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Ұлы теңізшілер және олардың ашылуы" (5-9 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Көңілді фразеологизмдер" (3-6 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Геометриялық фигуралар" (5-11 сыныптар) облыс: математика ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Мемлекеттер мен олардың астаналары" (5-11 сыныптар (облыс: география) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Әлемнің саяси картасында мемлекет" (7-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Мемлекеттік мерекелер" (7-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Екі рет екі" (3-4 сынып) облыс: математика ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Екі рет" (4 сынып) облыс: математика ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"КОНСТИТУЦИЯ БІЛГІРІ" (8-11 сыныптар) облыс: құқық ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Құқық білгірі" (9-11 сыныптар) облыс: құқық ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Қазақ тілінің тарихы және оның дамуы" (9-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Химиялық элементтердің ашылу тарихы" (8-11 сыныптар) облыс: химия ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Математика шыңына" (3-4 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Қазақ музыкалық аспаптары" (3-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Орыс әдебиетінің классикасы" (9-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"ЛИТОСФЕРА" (7-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Менің Қазақстаным" (2-5 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Нұр-сұлтан-тәуелсіз Қазақстанның астанасы (7-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Сүйікті ертегілер беттерінен" (мектепалды даярлық сыныбы, 1-2 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Математика соқпақтары бойынша" (1-сынып) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Математика соқпақтары бойынша" (2 сынып) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Ежелгі Египетке саяхат" (5-9 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Ежелгі Римге саяхат" (5-9 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Қазақстанға саяхат" (5-9 сыныптар)) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Әлемнің жеті кереметі" (5-9 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Синонимдер. Антонимдер, омонимдер" (3-6 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Күн жүйесі" (7-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ: Ойын ережесі мен тарихы" (5-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Дербес компьютер құрылғысы" (5-9 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"ФУТБОЛ: ойын ережесі мен тарихы" (5-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Шыңғыс ХАН-моңғол империясының ұлы ХАН" (6-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"ЭРУДИТ: өнер" (3-7 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"ЭРУДИТ: КОСМОС "(3-5 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"ЭРУДИТ: әдебиет (2-4 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"ЭРУДИТ: табиғат" (3-5 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"ЭРУДИТ: СПОРТ" (3-5 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"КИІЗ ҮЙ - көшпенділер үйі" (4-11 сыныптар) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ
"Шығармашылық көрме"  (4-7 жас) (бейнелеу өнері) ОЛИМПИАДАНЫ ЖҮКТЕУ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОЛИМПИАДУ / ОЛИМПИАДАҒА ӨТІНІШ БЕРУ

С организаторами олимпиады можно связаться по мессенджеру WatsApp +77055292025 или по почте moi.rasvitie@mail.ru

Если вы не написали в заявке ответы олимпиады, то вы можете отправить их на мессенджер WatsApp +77055292025 или по почте moi.rasvitie@mail.ru

Менеджер вставит ваши ответы в вашу заявку. Дипломы высылаются участникам от 1 до 5 дней, в зависимости от поступления заявок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не видите внизу заявки кнопку "ОТПРАВИТЬ", то уменьшите масштаб страницы браузера или  нажмите левой кнопкой мыши на пустое место заявки и покрутите роликом мышки. Заявка прокрутится вниз и вы увидите кнопку "Отправить".

ПІКІРЛЕР/ОТЗЫВЫ:

КОНФЕРЕНЦИИ
Научно-практические конференции полезны тем, что позволяют делиться опытом, общаться на научные темы и все это в неформальной обстановке, что, несомненно, влияет на качество профессионального роста педагога.
КОНКУРСЫ ПЕДАГОГАМ
Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма учителя. Они создают благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагогов, распространения инновационного опыта, способствуют профессиональному самоопределению.
КОНКУРСЫ ШКОЛЬНИКАМ
Конкурсы для школьников способствуют формированию ситуации успеха, правила проведения конкурсов не ограничивают количество победителей, число которых зависит только от качества поступивших работ.
КОНКУРСЫ ДОШКОЛЬНИКАМ
Участвуя в Международных конкурсах для дошкольников, дети могут получить: новые знания по разным темам; расширение своего кругозора и словарного запаса; умение работать с информацией.
ФЕСТИВАЛИ
Участвуя в Международных ФЕСТИВАЛЯХ, дети могут получить: получить неоценимые знания, мотивацию, опыт, который могут использовать в своей профессиональной деятельности и сегодня и в будущем.
ДИСТАНЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
Участие в Дистанционных мастер-классах для педагогов - одно из средств повышения профессионализма учителя.
РЕЦЕНЗИЯ
Методическая работа является одной из важных составляющих деятельности педагога. Для прохождения аттестации и получения стимулирующих выплат очень полезной может оказаться рецензия или отзыв на Вашу методическую работу.
МЕДИАНАРЫ
Медианары — это новая форма бесплатных онлайн-вебинаров для учителей.
СБОРНИКИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ - это результат труда педагогов, участников Международного инновационного образовательного центра "Развитие".
ОЛИМПИАДЫ
Серии олимпиад "Весна", "Лето", "Зима", "Осень", Первая Республиканская предметная олимпиада
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
Обучающая программа - это специфическое учебное пособие, предназначенное для самостоятельной работы учащихся. Оно способствует максимальной активизации обучаемых, индивидуализируя их работу и предоставляя им возможность самим управлять своей познавательной деятельностью.
ПУБЛИКАЦИИ
Публикация - предание гласности, раскрытие какой-либо информации. Этим же словом называют единую по форме и содержанию работу, преданную публикации (опубликованную).
Наверх ". "
". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "
"; ?>
Товар добавлен в корзину